DŘEVOSTAVBY BLAŽEK

Rodinné domy patrové a přízemní
rekreační chaty, zahradní chaty

RODINNÉ DOMY PATROVÉ

Tyto domky se může upravit zvětšením
nebo zmenšením, dle Vašeho přání.

REKREAČNÍ CHATY

Slouží k sezónnímu obývaní
od jara do začátku zimy.

REKREAČNÍ CHATY

Za poplatek je možno dřevostavbu
zateplit i k celoročnímu obývání.

Rodinný dům patrový B18


Cena pro rok 2022

3.258 600,- Kč bez 15% DPH

Výše DPH se může změnit dle platné legislativy.

Zastavěná plocha:104,7 m2
Síla stěn: 44,27 cm
Doprava: 180 Kč/km bez DPH

Tento dům je navržen jako nízkoenergetický nebo pasivní rodinný dům.

Dům se může libovolně upravit zvětšením nebo zmenšením, dle přání zákazníka.

V ceně je zahrnuto euro-okna s izolačním trojsklem + euro-dveře nebo plastové s izolačním trojsklem, vnitřní dveře, střešní krytina, pultová střecha, ukončení venkovní stěny fasádní silikonovou omítkou nebo fasádními palubkami o síle 19mm, ukončení vnitřních stěn, příček a stropu palubkami nebo fermacellem (konstrukční sádro-vláknitá deska, která unese pří tl. 12 mm 60kg na jedné hmoždince), schodiště, Anhydritové podlahy, Akumulační příčka ze ztraceného bednění v přízemí, montáž, výmalba Fermacellu bílou barvou.

zateplení:

-střešní konstrukce na 400mm

- obvodové stěny na 360mm

- podlahy v 1NP na 200mm

- podlahy v 2Np na 150mm

- příčky 80mm - 140mm

V ceně není zahrnuta základová deska, instalace, rozvody (vody, elektřiny a topení), zařizovací předměty, podlahové vytápění, projektová dokumentace od projekční kanceláře Baude, doprava.
-

obvodová stěna tl. 442,7 mm

výsledky tepelně technického výpočtu

požadavky ČSN 730540

normová hodnota

vypočtená hodnota

posouzení

součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

0,30

0,13

vyhovuje

povrchová teplota teplotní faktor fRSi

0,749

0,968

vyhovuje

kondenzace vodní páry v návrhových podmínkách M (kg/m2,rok)

Mc,a

Mev,a

vyhovuje

nekondenzuje

-

bilance vlhkosti během modelového

roku dle ČSN EN ISO 13788 (kg/m2)

Ma,vysl

nekondenzuje

vyhovuje

součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená hodnota : 0,20

součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená pro pasivní standart : 0,12 – 0,18

půdorys 2 půdorys 2


dřevostavba-B18 dřevostavba-B18 dřevostavba-B18 dřevostavba-B18 dřevostavba-B18 dřevostavba-B18

Dřevostavby patrové B 15, dřevostavby patrové B 17, dřevostavby přízemní B 16, rekreační chaty, zahradní chaty.
Na Výsluní 2252, Roudnice nad Labem 41 301, mobil: (+420) 728129863, email: chaty@drevostavby-blazek.cz

CzechProject spol. s r.o.