DŘEVOSTAVBY BLAŽEK

Rodinné domy patrové a přízemní
rekreační chaty, zahradní chaty

RODINNÉ DOMY PATROVÉ

Tyto domky se může upravit zvětšením
nebo zmenšením, dle Vašeho přání.

REKREAČNÍ CHATY

Slouží k sezónnímu obývaní
od jara do začátku zimy.

REKREAČNÍ CHATY

Za poplatek je možno dřevostavbu
zateplit i k celoročnímu obývání.

Rodinný dům patrový B18.1

Cena pro rok 2022

2.534 000,- Kč bez 15% DPH

Výše DPH se může změnit dle platné legislativy.

Zastavěná plocha:84,5 m2

Síla stěn: 33,55 cm

Doprava: 180 Kč/km bez DPH.

Tento domek se může libovolně upravit zvětšením nebo zmenšením, dle přání zákazníka.

V ceně je zahrnuto euro-okna + euro-dveře nebo plastové, vnitřní dveře, střešní krytina (asfaltová šindel nebo taška) , sedlová střecha, ukončení venkovní stěny fasádní silikonovou omítkou nebo fasádními palubkami o síle 19mm, ukončení vnitřních stěn, příček a stropu palubkami nebo fermacellem (konstrukční sádro-vláknitá deska, která unese pří tl. 12 mm 60kg na jedné hmoždince), schodiště, podlahy, zateplení, montáž.

V ceně není zahrnuta základová deska, instalace, rozvody (vody, elektřiny a topení), zařizovací předměty, podlahové vytápění, projektová dokumentace od projekční kanceláře Baude, doprava.

obvodová stěna tl. 335,5 mm

výsledky tepelně technického výpočtu

požadavky ČSN 730540

normová hodnota

vypočtená hodnota

posouzení

součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

0,30

0,17

vyhovuje

povrchová teplota teplotní faktor fRSi

0,749

0,960

vyhovuje

kondenzace vodní páry v návrhových podmínkách M (kg/m2,rok)

Mc,a

Mev,a

vyhovuje

0,0179

0,6665

bilance vlhkosti během modelového

roku dle ČSN EN ISO 13788 (kg/m2)

Ma,vysl

nekondenzuje

vyhovuje

součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená hodnota : 0,20

součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená pro pasivní standart : 0,12 – 0,18

půdorys 2půdorys 2


dřevostavba-B18.1 dřevostavba-B18.1 dřevostavba-B18.1

Dřevostavby patrové B 15, dřevostavby patrové B 17, dřevostavby přízemní B 16, rekreační chaty, zahradní chaty.
Na Výsluní 2252, Roudnice nad Labem 41 301, mobil: (+420) 728129863, email: chaty@drevostavby-blazek.cz

CzechProject spol. s r.o.