DŘEVOSTAVBY BLAŽEK

Rodinné domy patrové a přízemní
rekreační chaty, zahradní chaty

RODINNÉ DOMY PATROVÉ

Tyto domky se může upravit zvětšením
nebo zmenšením, dle Vašeho přání.

REKREAČNÍ CHATY

Slouží k sezónnímu obývaní
od jara do začátku zimy.

REKREAČNÍ CHATY

Za poplatek je možno dřevostavbu
zateplit i k celoročnímu obývání.

Rodinný dům B15.8

Rodinný dům B15.8 je jeden z našich větších domů vhodných pro vícečlenou rodinu. Architektonické řešení umožňuje do stavby zakomponovat různé prvky jako jsou zimní zahrady (i s prosklenými vstupy), různé přístavky, terasy, balkony, střešní okna, atd.

U našich rodinných domů lze také různě měnit jejich rozměr. To Vám dává možnost vytvoření domu prakticky dle vašich představ.

Vnitřní uspořádání může být upraveno dle přání investora.
Zastavěná plocha: 88 m2
Síla stěny: 37 cm

 

Konstrukce

Montovaný rodinný dům B15.8 je postaven z malorozměrových částečně dokončených panelů s vazníkovou konstrukcí střechy.

Venkovní fasáda je ukončena silikonovou omítkou nebo fasádními palubkami. Vnitřní stěny jsou ukončeny palubkami nebo fermacellem. Izolačním materiálem u tohoto typu domu je Rockwool a při ukončení omítkou ještě fasádní polystyren.

Domy realizujeme obvykle jako hrubou stavbu, to znamená bez vnitřních instalací, nátěrů a klempířských prací. Ale po dohodě je možno vytvoření stavby na klíč. Dům je možno realizovat také v jiné energetické variantě.

Montáž dřevostavby tohoto typu trvá 4-5 týdnů. Dům se může upravit zvětšením nebo zmenšením dle Vašeho přání.

Skladba stěny:
- fasádní silikonová omítka
- tvrzená minerální vata rockwool 100 mm
- OSB 3 - 18mm
- nosný rám 180mm s vloženou tepelnou izolací rockwool 180mm
- aluminiová parotěsná zábrana
- vzduchová mezera 40mm

- sádrovláknitá deska Fermacell 12.5mm

Skladba podlahy přízemí:
- dřevěný rošt 100mm s vloženou tepelnou izolací rockwool 100mm
- miralon

- podlahová konstrukční deska Durelis 22 mm

Skladba podlahy patro:
- nosný trám 240x200mm
- podhled z palubek 20mm
- akustická izolace steprock HD 60mm
- OSB 3 na pero a drážku – 15 mm
- miralon

- OSB 3 na pero a drážku – 15 mm

Skladba šikmé střešní konstrukce:
- střešní taška
- kontralatě
- latě
- kontaktní folie
- krokev 200 mm s vloženou izolací rockwool 200mm
- vodorovné přerušované latě 50mm s vloženou izolací rockwool 50mm
- dřevěný rošt s vloženou min. izolaci rockwool 50mm
- aluminiová parotěsná zábrana
- vzduchová mezera 40mm

- sádrovláknitá deska Fermacell 12.5mm

Skladba vodorovné střešní konstrukce:
- podhled z palubek 19mm popřípadě fermacell 12,5mm
- laťování 20mm
- aluminiová parotěsná zábrana
- tepelná izolace rockwool 300mm

 

Pořizovací náklady - cena pro rok 2022

 

Cena hrubé stavby: 2.256 725,- Kč bez 15% DPH (výše DPH se může změnit dle platné legislativy).

Cena stavby na klíč se vypočítává individuálně v závislosti na požadavcích investora na vybavenost dřevostavby.

Cena zahrnuje : montáž, střešní krytinu - asfaltovou šindel nebo tašku (barva dle výběru zákazníka), podlahy v přízemí zakončené OSB deskami, dřevné podlahy v podkroví, euro-okna, vnitřní i venkovní dveře, schody, zábradlí, ukončení vnitřních stěn a stropu palubkami nebo fermacellem, ukončení vnějších stěn silikonovou omítkou nebo fasádními palubkami o síle 19 mm, zateplení.

Cena nezahrnuje: základovou desku, instalace a vybavení.

Cena za dopravu: 150 Kč/km bez DPH.

 

Energetické varianty

VARIANTA 1 (energeticky úsporná varianta)

obvodová stěna tl. 280,5 mm
výsledky tepelně technického výpočtu

požadavky ČSN 730540

normová hodnota

vypočtená hodnota

posouzení

součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

0,30

0,20

vyhovuje

povrchová teplota teplotní faktor fRSi

0,749

0,951

vyhovuje

kondenzace vodní páry v návrhových podmínkách M (kg/m2,rok)

Mc,a

Mev,a

vyhovuje

0,0167

0,6741

bilance vlhkosti během modelového

roku dle ČSN EN ISO 13788 (kg/m2)

Ma,vysl

nekondenzuje

vyhovuje

součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená hodnota : 0,20
součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená pro pasivní standart : 0,12 – 0,18

 

VARIANTA 2 (nízkoenergetická varianta)

obvodová stěna tl. 335,5 mm
výsledky tepelně technického výpočtu

požadavky ČSN 730540

normová hodnota

vypočtená hodnota

posouzení

součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

0,30

0,17

vyhovuje

povrchová teplota teplotní faktor fRSi

0,749

0,960

vyhovuje

kondenzace vodní páry v návrhových podmínkách M (kg/m2,rok)

Mc,a

Mev,a

vyhovuje

0,0179

0,6665

bilance vlhkosti během modelového

roku dle ČSN EN ISO 13788 (kg/m2)

Ma,vysl

nekondenzuje

vyhovuje

součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená hodnota : 0,20
součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená pro pasivní standart : 0,12 – 0,18

 

VARIANTA 3 (pasivní varianta)

obvodová stěna tl. 375,5 mm
výsledky tepelně technického výpočtu

požadavky ČSN 730540

normová hodnota

vypočtená hodnota

posouzení

součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

0,30

0,15

vyhovuje

povrchová teplota teplotní faktor fRSi

0,749

0,964

vyhovuje

kondenzace vodní páry v návrhových podmínkách M (kg/m2,rok)

Mc,a

Mev,a

vyhovuje

0,0184

0,6629

bilance vlhkosti během modelového

roku dle ČSN EN ISO 13788 (kg/m2)

Ma,vysl

nekondenzuje

vyhovuje

součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená hodnota : 0,20
součinitel prostupu tepla U (W/m2K) doporučená pro pasivní standart : 0,12 – 0,18

Dřevostavby patrové B 15, dřevostavby patrové B 17, dřevostavby přízemní B 16, rekreační chaty, zahradní chaty.
Na Výsluní 2252, Roudnice nad Labem 41 301, mobil: (+420) 728129863, email: chaty@drevostavby-blazek.cz

CzechProject spol. s r.o.